Wednesday, February 29, 2012

Mutiara Kata..

"Waspadalah terhadap tiga orang; pengkhianat, pelaku zalim dan pengadu domba. Sebab, seorang yang berkhianat demi dirimu, ia akan berkhianat terhadapmu dan seorang yang berbuat zalim demi dirimu, ia akan berbuat zalim terhadapmu. Juga seorang yang mengadu domba demi dirimu, ia pun akan melakukan hal yang sama terhadapmu.." (Imam Jaafar as)


"Tiga hal adalah kemuliaan dunia dan akhirat ; memafkan orang yang menzalimimu, menyambung tali persaudaraan terhadap orang yang memutuskannya, dan sabar ketika engkau diperlakukan sebagai orang bodoh.." (Imam Baqir as)


"Engkau dapat dikatakan rendah hati jika ; engkau rela duduk di sebuah majlis yang lebih rendah dari kedudukanmu, mengucapkan salam kepada orang yang kau jumpai dan menghindari debat meskipun engkau benar.." (Imam Baqir as)
"Merentasi sebuah destinasi, perjalanan hati..."


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...